Fité, Marcel

Un Seient a la llotja Marcel Fité - Barcelona Barcanova 2004 - 168 pàgines 21 cm - Càlam . - Càlam .

8448914201

821.134.1'06-3