El Gran libro de la correspondencia - Barcelona De Vecchi © 2008 - 316 pàgines quadres 24 cm

9788431538750


Art epistolar castellà
Correspondència comercial en castellà
Comunicació escrita
Correu electrònic

808.1:651.7