History in the digital age edited by Toni Weller - London New York Routledge © 2013 - xi, 212 pàgines 25 cm

Referències bibliogràfiques. Índex

9780415666961 9780415666978


Història--Filosofia
Innovacions tecnològiques
Canvi social
Historiografia
Història--Ensenyament
Documents electrònics
Mitjans de comunicació digitals

025.85:004(09)(082)