Petjades : un libro de huellas catalanas en la Península de Yucatán / coordinado por Martí Coromina Quintana, Josep Ligorred Perramon y Joan Serra Montagut - 215 pàgines : il·lustracions en color i blanc i negre, fotografies ; 22 cm

Edició de 500 exemplars "Este libro recibió el apoyo económico del Àrea de Comunitats Catalanes de l'Exterior de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. También recibió el apoyo de SOM Editorial colectiva"

Inclou referències bibliogràfiques

Sumari: Bloque 1, Caminar por los territorios ; Bloque 2, La Catalunya Exterior ; Bloque 3, Catalunya en México ; Bloque 4, Veinte voces para veinte huellas ; Petjades para el recuerdo (Álbum fotográfico)

9786079563110


Catalans--Mèxic--Yucatán


Yucatán (Mèxic)--Descripcions i viatges